Zahraniční vysokoškolský studijní program PRÁVO

Panevropská vysoká škola získala plnohodnotnou akreditaci ve studijním programu „právo“ pro bakalářský stupeň i pro magisterský stupeň studia v prezenční i kombinované formě. Tento zahraniční studijní program bude probíhat ve spolupráci s Vysokou školou podnikání a práva v lokalitách Praha, Ostrava a Bratislava.

Studenti tohoto studijního programu budou studovat české právo na české vysoké škole (Vysoká škola podnikání a práva) a rovněž slovenské právo na slovenské vysoké škole (Paneurópska vysoká škola – Fakulta práva).

Ikdyž je program akreditovaný na Slovensku, resp. podle právní úpravy Slovenské republiky, právě tento model výuky bude absolventům tohoto programu poskytovat ohromnou komparativní výhodu na pracovním trhu.

Jelikož bude studium probíhat v Bratislavě (v sídle Panevropské vysoké školy) a zároveň i v Praze a Ostravě (místech působení Vysoké školy podnikání a práva), studenti zahraničního studijního programu budou mít možnost vyzkoušet si studium ve více metropolích včetně veškerého akademického komfortu, který patří k modernímu vysokoškolskému studiu – (moderní učebny, e-learning, knihovna, non-stop bezplatný internetový přístup a pod.)

Bakalářský studijní program PRÁVO

Magisterský studijní program PRÁVO