FAQ – studium v době omezení výuky

Vážené studentky, vážení studenti

obracíme se na Vás v této nelehké době, abychom Vás ubezpečili, že vedení školy je připraveno řešit všechny studijní záležitosti spojené se vzniklou situací vedoucí k uzavření školy. Je zřejmé, že vzniká spoustu otázek, nejen jak bude probíhat zkouškové období letního semestru a zvlášť pro končící ročníky jsou to starosti s ukončením studia a vykonání SZZ.

Připravili jsme přehled těch klíčových otázek a doufáme, že odpovědi na ně z velké části objasní problémy, které jsou s omezením výuky spojeny.

Nicméně všechna připravovaná opatření se odvíjí od rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví resp. MŠMT, kdy bude zrušeno omezení výuky a všechny univerzity a vysoké školy v ČR budou znovu otevřeny. Bohužel toto datum se zatím nedá určit a proto musíme všichni zůstat trpěliví a počkat jak se situace bude nadále vyvíjet. Rozhodně nemusíte mít obavu, že byste ve svém studiu kvůli tomuto výpadku nemohli pokračovat a také ho řádně dokončit. Pokud to situace nedovolí a nebude možné studium realizovat v nastavených termínech, budeme všechny milníky studia posunovat a situaci operativně řešit.

V případě dalších dotazů prosím kontaktuje Studijní oddělení VŠPP v místě studia – v Praze (M: +420 734 643 304, E: simona.vainerova@vspp.cz; M: +420 734 336 897, E: lucie.davidkova@vspp.cz) v Ostravě (M: +420 737 207 962, E: iva.jurikova@vspp.cz; M: +420 737 207 962, E: kristina.svobodova@vspp.cz /kontakt platí také pro studenty z Brna/). Pokud budete mít přesto nejasnosti a protože chceme předejít šíření mylných informací a spekulací, můžete se obrátit také přímo na prorektora pro studium: (martin.cajanek@vspp.cz).

Na základě vašich dotazů budeme tyto FAQ aktualizovat.

Přejeme vám pevné zdraví a optimismus.

Rektorát VŠPP

 _______________________________________________________________________________________
Jaká nařízení škola vydala v souvislosti se šířením viru COVID -19

 

ON-LINE VÝUKA!!!

Informace ZDE

Do kdy bude platit samostudium?

V současné chvíli je zrušena veškerá kontaktní výuka na všech fakultách a vysokých školách v České republice. Tudíž i výuka na VŠPP. Samostudium platí do odvolání krizové situace ze strany vlády ČR a příslušných ministerstev.

Dostane se student do budovy školy v Praze nebo v Ostravě?

Studenti všech forem studia mají zákaz vstupu do všech budov a součástí VŠPP a.s.. Rektor dle svého Rozhodnutí důrazně doporučuje všem studentům a akademickým pracovníkům bezkontaktní formu výuky.

Jak je to s konzultačními hodinami?

Pravidelné konzultace akademických pracovníků jsou v době omezení výuky zrušeny. Důrazně doporučujeme všem studentům konzultovat studijní materiály, kvalifikační práce aj. prostřednictvím telefonu, e-mailu, Skypu aj. na základě předchozí domluvy s vyučujícím.

Jak to bude s odevzdáváním BP/DP a se státními závěrečnými zkouškami?

Harmonogram AR 2019/20 pro LS byl upraven, viz.  Organizační opatření k REK-4/2020 (aktualizace Har 2019/20 – pro LS).

Jak je to s možností přístupu do knihovny a ke knihám a informačním zdrojům?

Bohužel knihovny VŠPP jsou stejně jako celá škola pro studenty uzavřeny. Doporučujeme využití on-line zdrojů např.:|

Vysokoškolákům knihy online
Elektronické zdroje ke studiu VŠPP
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o

Aktivní odkazy k výše uvedeným možnostem jsou k dispozici pro studenty po přihlášení do UIS.

Jak komunikovat a řešit dotazy se studijním oddělením?

Důrazně doporučujeme omezit kontakt se studijním oddělením na telefonický nebo e-mailový, viz kontakty v úvodu.

Všechny studijní referentky jsou k dispozici po celý pracovní týden ve standardní pracovní dobu na e-mailu připraveny řešit s Vámi studijní záležitosti a dotazy.

Jak to bude s povinnou praxí v rámci studia?

Problém dokončení povinných praxí vnímáme hlavně u studentů končících ročníků. Pokud se Vám praxe nepodaří kvůli vzniklé krizové situaci dokončit, budeme to řešit individuálně. U ostatních ročníků se na praxi a její povinnosti ji splnit v současné chvíli nic nemění.

Bude celý semestr zrušen nebo prodlužován?

Určitě nebude anulován. Počítáme s prodlužováním semestru, v této chvíli o 4 týdny. Předpokládáme také, že bude prodlouženo řádné zkouškové období (viz. aktualizovaný HAR).

Jak budou organizovány zkoušky a zápočty v končících ročnících?

Viz. HAR

Do jakého termínu se musí podat přihláška ke SZZ?

Viz HAR

Studenti jsou povinni v této době sledovat univerzitní studijní systém UIS, univerzitní e-mail a webové stránky VŠPP, kam budou dostávat aktuální informace týkající se výuky v jednotlivých předmětech a informace o aktuální situaci.

S platností od 23. 3. 2020 jsou  akademičtí pracovníci povinni  zadávat studentům témata k samostudiu prostřednictvím systému UIS (Dokumentový server až do odvolání omezení výuky).