KVALITA-PRŮMYSL-SPOLEČNOST 4.0 – VŠPP VÁS ZVE NA MEZINÁRODNÍ KONFERENCI

Vysoká škola podnikání a práva vás zve jménem paní profesorky Růženy Petříkové na unikátní mezinárodní konferenci s názvem KVALITA-PRŮMYSL-SPOLEČNOST 4.0 . Akce je pořádána v rámci národního programu kvality 2018 a bude probíhat pod osobní záštitou ministra MPO Ing. Tomáše Hünera a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a předsedy Rady kvality ČR JUDr. Ing. Roberta Szurmana.

Vstoupili jsme do období Průmyslu 4.0. Všechny očekávané změny, ať už chceme či nechceme, způsobují, že můžeme za jednu generaci zažít řadu převratných technických i společenských přeměn (a to v celé šíři přijatého motta), kterým se budeme muset postupně přizpůsobit. Proto budeme, mimo jiné, na letošní konferenci hovořit a diskutovat o nejrůznějších podobách těchto změn tak, aby se tyto změny nestaly destruktivními, ale naopak, aby se staly příležitostí pro další růst kvalifikace, flexibility, kreativity a inovativnosti lidí.

Těšíme se na setkání s Vámi a Vašimi partnery – pozvánka a přihláška KVALITA 2018