VŠPP JE PARTNEREM KONFERENCE KVALITA-SPOLUPRÁCE-INTEGRACE 4.0

Vysoká škola podnikání a práva vás zve jménem paní profesorky Růženy Petříkové na unikátní mezinárodní konferenci s názvem KVALITA-SPOLUPRÁCE-INTEGRACE.

S tímto mottem, samozřejmě s podtextem koncepce Průmyslu 4.0 se v termínu  14.-15. května 2019, uskuteční v Ostravě, v pořadí už 28.ročník  mezinárodní konference „KVALITA-QUALITY 2019“. Akce proběhne tradičně v rámci Národního programu kvality 2019 pod osobní záštitou předsedy Rady kvality ČR. Mediálními partnery připravovaného ročníku by měla být opět periodika Prosperita, Madam Business, Zpravodaj ČSVTS, Perspektivy kvality, periodikum MM průmyslové spektrum, časopis Inovační podnikání  a konečně rovněž odborný časopis  KVALITA a společenská odpovědnost. Partnerem bude, vedle Rady kvality ČR, VŠB-TUO a řady významných podniků ČR už popáté rovněž naše Vysoká škola podnikání a práva.

Vyhlášenými tématy pro nadcházející ročník  jsou následující témata:

-Praktické zkušenosti s ISO standardy pro kvalitu,

-Aplikace kvality v průmyslu a službách,

-Integrované systémy řízení, integrované produktivní prostředí, Baťova soustava řízení,

-Nové technologie, partnerství a spolupráce,

-Nové výzvy pro lidi (nové vzdělávací programy VŠ a univerzit),

-Připravenost společnosti na změny (P 4.0),

-Firmy pro region, region pro firmy,

-Společenská odpovědnost organizací a udržitelný rozvoj.

Těšíme se na setkání s Vámi a Vašimi partnery – Pozvánka a přihláška – Kvalita 2019