PREZIDENT HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ČR VLADIMÍR DLOUHÝ NA VŠPP: „Žijeme si dobře, ale spokojení nejsme”

Ve středu 14. února 2018 proběhla v aule Vysoké školy podnikání a práva v Ostravě přednáška prezidenta Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhého.

Prezident HK ČR Vladimír Dlouhý přednášel o vývoji české ekonomiky od sametové revoluce po současnost, studentům nabídl svůj pohled na domácí politickou situaci i důvody chladného vztahu Česka k Evropské unii. Prezentaci sledovala zaplněná aula a v závěru besedy se dostalo i na otázky posluchačů.

Hlavním tématem celé prezentace byla ekonomická situace naší republiky a její vývoj v průběhu posledních let. Podle řady ukazatelů bychom se měli mít skvěle. Čísla a výhled ekonomů ale podle Dlouhého ovlivňuje zmatená domácí politika, která má v poslední době značně populistické tendence, i negativní postoj vůči strukturám Evropské unie.

Na přednášce se studenti mohli seznámit s řadou makroekonomických ukazatelů, mezi nimi i s vývojem hrubého domácího produktu od roku 1990 s předpokládaným vývojem do roku 2022. Podle těchto ukazatelů si vede Česko v porovnání s dalšími postkomunistickými zeměmi velice dobře. I přes pozitivní čísla, ani 30 let po revoluci stále nedoháníme naše ekonomicky vyspělé sousedy, a to jak v produktivitě práce, tak v případě mezd. Na druhou stranu Vladimír Dlouhý poukázal na to, že mnohé italské nebo jihošpanělské regiony vykazují nižší životní úroveň než Ostravsko.

Dobré hospodářské výsledky celého středoevropského regionu, nízkou nezaměstnanost nebo zdravou míru inflace, podle šéfa Hospodářské komory, negativně ovlivňují sílící nacionalismus a populismus ve společnosti a politice. Rychlé dohánění západu brání i zastaralá infrastruktura, pokles v kvalitě vzdělávání i nižší podíl podniků na finální výrobě. Typicky českými vlastnostmi posledních let jsou podle Dlouhého přílišná upjatost k vůdčím osobnostem nebo averze vůči migrantům. Sám by si přál zůstat součástí Evropské unie, protože je přesvědčený, že Česko dokázalo nastartovat hospodářský růst minimálně na dalších deset let a v unii má významná odbytiště.

V aule zazněly i zajímavé dotazy posluchačů. Vladimír Dlouhý se věnoval problematice stárnutí obyvatelstva ve vztahu k udržitelnosti ekonomického růstu naší země. Za klíčové považuje zvyšování produktivity práce nebo investice do vzdělávání, digitalizace nebo rychlého internetu. Důležitá je podle něj i podpora tuzemských rodinných firem.

Vysoká škola podnikání a práva v Ostravě pořádá besedy s významnými osobnostmi pro své studenty pravidelně. Například loni v listopadu tady o stavu české ekonomiky přednášel předseda nejsilnějšího politického hnutí v Česku Andrej Babiš.

Medailon – Vladimír Dlouhý