Quo Vadis, bezpečnost měst a obcí v ČR?

Institut pro veřejnou správa Praha a Vysoká škola podnikání a práva

si Vás dovolují pozvat na vědeckou konferenci s mezinárodní účastí

 

Quo Vadis, bezpečnost měst a obcí v ČR?

 

pod záštitou

Mgr. Moniky Pálkové, MPA

náměstkyně ministra vnitra pro  řízení sekce sociálního a  zdravotnického zabezpečení, bezpečnostního výzkumu a projektového řízení

 

Termín konání:         2.–3. listopadu 2017

 

  1. listopadu – slavnostní zahájení a plenární zasedání.
  2. listopadu – jednání v sekcích
  • Prevence kriminality
  • Bezpečnost

 

Místo konání:          Vzdělávací středisko Institutu pro veřejnou správu Praha v Benešově,

Ke Stadionu 1918, 256 01 Benešov

 

 

Konference je určena pro pracovníky veřejné správy, bezpečnostních sborů,  městské polici, pedagogickým pracovníkům z oblasti bezpečnosti, odborné veřejnosti a dalším zájemcům.

 

 

Termín pro zaslání přihlášky je do 13. října 2017 pro aktivní účastníky s příspěvkem,

pro ostatní účastníky do 20. října 2017.

 

 

Z konference bude vydána recenzovaná vědecká monografie.

 

 

Členové vědeckého výboru konference:

prof. JUDr. Helena Válková, CSc. – rektorka, Vysoká škola podnikání a práva, předsedkyně vědeckého výboru

Mgr. Monika Pálková, MPA – náměstkyně ministra, Ministerstvo vnitra

doc. JUDr. David Zámek, Ph.D., LL.M. – ředitel, Institut pro veřejnou správu Praha

brig. gen. Mgr. Bc. Slavomír Bell, MSc., – Hasičský záchranný sbor ČR

doc. JUDr. et Mgr. Jan Brázda, Ph.D. – Univerzita Jana Amose Komenského

JUDr. PhDr. Jana Firstová, Ph.D., LL.M.

prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc. – Univerzita Palackého v Olomouci

gen. prof. Ing. Miroslav Kelemen, DrSc., Dr.h.c. – Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica

prof. PhDr. Mgr. Pavel Mühlpachr, Ph.D. – Vysoká škola společenských věd (Polsko)

prof. Ing. Jana Müllerová, Ph.D. – Žilinská univerzita v Žilině

pplk. doc. PhDr. Magdalena Ondicová, Ph.D. – Akademie policejních sborů Bratislava

prof. Ing. Jozef Stieranka, Ph.D. – Akademie policejních sborů Bratislava

Mgr. Dušan Zouhar, MBA – Institut pro veřejnou správu Praha

 

Členové organizačního výboru konference:

František Barták – Institut pro veřejnou správu Praha

JUDr. PhDr. Jana Firstová, Ph.D., LL.M.

RNDr. Jiřina Hofmanová, Ph.D. – Institut pro veřejnou správu Praha

Zuzana Kulmanová, DiS. – Institut pro veřejnou správu Praha

Bc. Tomáš Lukšík – Institut pro veřejnou správu Praha

Ing. Zdeňka Šilhová – Institut pro veřejnou správu Praha

Ing. Radka Vaverová Harazímová, LL.M. – Institut pro veřejnou správu Praha

Mgr. Dušan Zouhar, MBA – Institut pro veřejnou správu Praha

 

Jednací jazyky konference:

čeština, slovenština

 

Přihláška na konferenci:

 

http://www.institutpraha.cz/projekty/konference/konference-quo-vadis-bezpecnost-mest-a-obci-v-cr/

 

Těšíme se na Vaši účast.