Rozhodnutí rektora č. 11/2020 v souladu s usnesením vlády České republiky ze dne 30. dubna 2020

Rektor Vysoké školy podnikání a práva, a. s. (dále jen „Rektor VŠPP“) vydává tuto vnitřní normu v souladu s usnesením vlády České republiky ze dne 30. dubna 2020 č. 491 o přijetí krizového opatření. Toto rozhodnutí se týká prezenční i kombinované formy studia.

Rozhodnutí rektora č. 11/2020