Rozhodnutí rektora k zajištění řízeného samostudia studentů s využitím distanční formy výuky

Rektor Vysoké školy podnikání a práva, a. s. vydává tuto vnitřní normu s ohledem na rostoucí rizika šíření koronaviru COVID-19 v návaznosti na Rozhodnutí rektora č. 3/2020 a v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR č. j.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN a usnesením vlády České republiky ze dne 15. března 2020 č. 215 o přijetí krizového opatření. Toto rozhodnutí se týká prezenční i kombinované formy studia.

Rozhodnutí rektora k zajištění řízeného samostudia – REK-4_2020