V souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví rektor VŠPP zastavuje výuku.

Rektor Vysoké školy podnikání a práva, a. s. vydává tuto vnitřní normu s ohledem na rostoucí rizika šíření koronaviru COVID-19 a v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR č. j.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN.

Rozhodnutí rektora č. 3/2020