Soutěž diplomových prací pořádaná Komorou daňových poradců ČR

Komora daňových poradců ČR vyhlásila pro studenty soutěž diplomových prací. Tři nejlepší diplomové práce jejichž téma se bude věnovat daňové problematice získají odměnu 10 000,-/5000,-/3000,-.

Studenti vysokých škol, kteří se rozhodnou pro profesní zaměření, které s daněmi souvisí, se ve své budoucí praxi mohou věnovat profesi daňového poradce, mohou zastávat pozice v podnikatelské sféře nebo se budou s daňovou problematikou setkávat na straně státní správy, případně v akademickém působení. Bez ohledu na to, jakým směrem se studenti s daňovým zaměřením vydají, považuje Komora za důležité, dát jim šanci se už v úvodu jejich kariéry profilovat a podpořit jejich aktivitu v jejich dalším profesním růstu.

PRAVIDLA SOUTĚŽE