Studenti programu Erasmus+ VŠPP pod vedením vrcholných manažerů

Výměnný program pro zahraniční studenty na Vysoké škole podnikání a práva unikátním způsobem propojuje teoretické znalosti s každodenní manažerskou praxí na největším regionální letišti v České republice – na Letišti Leoše Janáčka v Ostravě.

Do programu Erasmus+ na Vysoké škole podnikání a práva (VŠPP) se v letním semestru 2018 přihlásili studenti z partnerských vysokých škol z Turecka a Německa. Vedle odborných předmětů vyučovaných v anglickém jazyce zpracovávají v průběhu celého tříměsíčního programu dva projekty, jejichž výstupy mohou do budoucna významným způsobem přispět k diskusi o dalším rozšiřování leteckých spojení Letiště Leoše Janáčka v Ostravě.

Přímý kontakt s vrcholnou manažerskou praxí

Generální ředitel letiště pan Jaromír Radkovský spolu s obchodním ředitelem panem Stanislavem Bujnovským přijali studenty přímo na letišti. Studenti nejprve absolvovali exkurzi a měli možnost blíže poznat pracovní zázemí mnoha profesí a podívat se i do prostor, kam cestující běžně přístup nemají. „Nejvíce mě zaujalo moderní zařízení pro prověřování obuvi pasažérů,“ komentovala prohlídku dvaadvacetiletá studentka z Istanbulu.  V druhé části přijetí měli studenti možnost diskutovat otázky související s vizemi i se strategickými cíli top managementu letiště včetně aktuálních výzev letecké dopravy.

Následně byli studenti rozděleni do dvou pracovních týmů a obchodní ředitel letiště jim zadal dva konkrétní projekty, které mají v průběhu svého studijního pobytu v České republice vypracovat. První tým má za úkol připravit prezentaci Ostravy a Moravskoslezského kraje pro německý trh, druhý tým má za úkol definovat potenciální trh pro případné letecké spojení mezi Ostravou a Istanbulem. Výstupy práce obou týmů budou v závěru studijního pobytu prezentovány přímo vedení letiště. Studenti tak mají možnost získat cennou zpětnou vazbu z nejvyšších pater leteckého odvětví v České republice.

Z pedagogického hlediska má spolupráce s letištěm řadu přínosů. Zvyšuje se zájem studentů o samotný projekt. Studenti jsou motivování zadanou problematiku zpracovat a nabídnout možná řešení. Současně mají pocit, že pracují na něčem, co má smysl a může být implementováno,“ sdělila autorka projektu a manažerka pro zahraniční vztahy VŠPP paní Zuzana Wozniaková.

Dlouhodobé záměry školy

Vysoká škola podnikání a práva spolupracuje s desítkami zahraničních vysokých škol a univerzit. Rozvoj mezinárodní spolupráce je jednou z priorit školy. Zároveň se VŠPP zaměřuje na tzv. kompetenční vzdělání, jehož cílem je praktická využitelnost získaných znalostí a dovedností. Studijní program pro zahraniční studenty nabízený v rámci projektu Evropské unie Erasmus+ je tak potvrzením dlouhodobých záměrů školy v těchto oblastech.