Studenti VŠPP byli úspěšní v jarní části projektu Studentbroker 2017

Každý student měl k dispozici virtuální milion korun českých, který investoval do českých i zahraničních akcií a v rámci školního semestru co nejefektivněji budoval své portfolio cenných papírů dle osnov příslušné vysoké školy nebo univerzity. V další části investiční platformy bylo připraveno 50 000 USD, se kterými si mohl vyzkoušet obchody s deriváty US futures, jejichž prostřednictvím mohl spekulovat na pohyb cen například ropy či zlata. Ceny akcií i derivátů přesně kopírovaly reálný stav trhu a student tak získával neocenitelnou praktickou zkušenost z oblasti finančního vzdělávání.

Nejlepšího výsledku dosáhla skupina N1KTA, která v derivátové části mezi skupinami dominovala a vybojovala 1. místo a v akciové části skončila na celkovém 3. místě. Gratulace patří rovněž skupině B3A, která se v derivátové části umístila na pěkném 3. místě.

Nejlepšího výsledku mezi jednotlivci dosáhl student Petr Obdržálek, který v akciové části zhodnotil své portfolio o více než 10 % a obsadil tak celkové 4. místo. Za tento skvělý výsledek získal odměnu v podobě ekonomicky zaměřené publikace. V derivátové části se nejlépe dařilo Václavovi Ziderovi, který zhodnotil své derivátové portfolio ve velmi krátké době o takřka 28 % a skončil tak na celkovém 9. místě.

Děkujeme Ing. Andrei Kolkové, Ph.D. i všem zúčastněným studentům za aktivní účast a skvělou reprezentaci VŠPP a gratulujeme vám k vynikajícím výsledkům.