Studenti VŠPP se aktivně podílejí na výzkumných projektech

Na Katedře podnikání a managementu VŠPP je realizován výzkumný projekt VŠPP GA AA 6_2/2016 „Soudobá paradigmata rodinného podnikání v ČR na počátku průmyslové revoluce 4.0“, který je koordinován s dalšími mezinárodními výzkumnými projekty katedry.

Výzkum je zaměřen na problematiku následnictví, podnikavosti, inovačních aktivit a konkurenceschopnosti rodinných firem. Do výzkumu se zapojují studenti z oboru (specializace) Podnikání, zejména v rámci předmětů Podnikání v dynamickém prostředí a Know – how v podnikání. Navštívili osobně okolo 200 rodinných firem v celé ČR a také na Slovensku.

Výsledky jsou prezentovány na konferencích a v časopisech. Velmi nás těší, že studenti si osvojují spojení teorie s praxí, ale i to, že máme pozitivní ohlas z rodinných firem. Řada studentů svou výzkumnou aktivitu ukončí vypracováním bakalářské nebo magisterské práce.

Zcela praktickým přínosem pro podnikatele a podniky je test konkurenceschopnosti „Barometr“ uvedený na webovské stránce VŠPP: ZDE.