Studentská vědecká a odborná činnost VŠPP 2019

Rektorka Vysoké školy podnikání a práva, a.s. vyhlašuje Studentskou vědeckou a odbornou činnost pro rok 2019.

V rámci soutěže, která se uskuteční v dubnu 2019, mohou studenti prezentovat svou tvůrčí činnost v oblasti vědy a výzkumu před odbornou komisí a svými kolegy. Studentská vědecká a odborná činnost otevírá talentovaným studentům možnosti rozvoje jejich dovedností vědecko-výzkumné práce, rozvoje potenciálu tvůrčí činnosti v příslušném oboru činnosti a schopnosti řešení teoretických i praktických otázek souvisejících nejen se studiem, ale především s vědecko-výzkumnými aktivitami VŠPP.

Soutěže se mohou zúčastnit jednotlivci či kolektivy studentů s původními odbornými pracemi v oborech:

  • Právo
  • Ekonomika
  • Management
  • Marketing
  • Podnikání

 

Termín pro podání přihlášek  28.2.2019

Termín pro odevzdání prací   15.3.2019

 

Pravidla pro Studentskou vědeckou a odbornou činnost + přihláška do soutěže dostupné na: https://is.vspp.cz/auth/dok_server/slozka.pl?id=6341;lang=cz

 

Přihlášku zasílejte a v případě dotazů kontaktujte:

JUDr. PhDr. Jana Firstová, Ph.D.

jana.firstova@vspp.cz