Udělení nejvyššího vyznamenání Českého svazu vědeckotechnických společností ČSVTS, Medaile Christiana Josefa Willenberga, paní profesorce Růženě Petříkové

Dne 25. 10. 2017 bylo předáno paní prof. Ing. Růženě Petříkové, CSc. nejvyšší vyznamenání Českého svazu vědeckotechnických společností, Medaile ČSVTS Christiana Josefa Willenberga. Slavnostní předání proběhlo v rámci odborného semináře s mezinárodní účastí konaného pod záštitou JUDr. Ing. Roberta Szurmana, předsedy Rady kvality ČR s názvem „Vnitřní hodnocení kvality v prostředí VŠ – přístupy a zkušenosti“ v prostorách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Prof. Ing. Růžena Petříková, CSc. byla oceněna za dlouholetou úspěšnou činnost v oblasti vědy a techniky, dále za činnost konanou ve prospěch komunity inženýrů, techniků, vědeckých a odborných pracovníků a za mimořádný přínos k rozvoji znalostí v oblasti podnikových systémů řízení kvality a hodnocení kvality vysokoškolského vzdělávání ve studijních oborech určených pro přípravu technických a manažerských odborníků a za významný podíl na konstituování Českého svazu vědeckotechnických společností a za dlouholeté úspěšné vykonávání funkce ředitelky DTO CZ, s. r.o. (Domu techniky ČSVTS Ostrava).

Nejvyšší vyznamenání ČSVTS nese jméno zakladatele nejstarší inženýrské školy ve střední Evropě a jedné z nejstarších technických univerzit na světě, založené v Praze v roce 1707. Český svaz vědeckotechnických společností, jakožto právní nástupce Spolku architektů a inženýrů v Království českém, založeném na Starém Městě pražském v roce 1865, je historicky i místně propojen se slavnou tradicí inženýrství, vědy a techniky v Českých zemích a udělením svého nejvyššího vyznamenání domácím i zahraničním osobnostem vyjadřuje uznání jejich vynikající odborné úrovně a přínosu pro rozvoj vědy a techniky a celé inženýrské a vědeckotechnické profesní komunity.

Dosud, tedy za období posledních 27 let novodobých dějin ČSVTS, bylo uděleno celkem 19 medailí, z toho například první medaile in memoriam, panu profesoru Stanislavu Hanzlovi, prvnímu porevolučnímu rektorovi ČVUT, dále pak panu inženýru Marwanovi Abdelhamidovi, prezidentu Evropské federace inženýrských organizací WFEO, paní Deng Nan, generální výkonné sekretářce Všečínské asociace pro vědu a technologie CAST a ministryni Čínské lidové republiky pro vědu a techniku, panu inženýru Willi Fuchsovi, výkonnému řediteli Svazu německých inženýrů VDI, panu inženýru Martinu Jahnovi, v době udělení medaile členu Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace a generálnímu řediteli VOLFSWAGEN GROUP pro Rusko, panu inženýrovi Petru Hrdličkovi generálnímu konstruktérovi typu Škoda Favorit, panu docentovi Františku Hezoučkému, vynikajícímu odborníkovi v oblasti jaderné energetiky a dalším domácím a světovým osobnostem.