Pozvánka na konferenci – „Zákon o soudnictví ve věcech mládeže je již patnáctiletý“

Vysoká škola podnikání a práva, Institut bezpečnostních a kriminologických studií a Katedra práva společně s Českou kriminologickou společností si Vás dovolují pozvat na odbornou konferenci „Zákon o soudnictví ve věcech mládeže je již patnáctiletý“.

Konference se uskuteční dne 14.5.2019 v sídle Vysoké školy podnikání a práva, Vltavská 585/14, 150 00 Praha 5

Konference je určena pro odborníky z oblasti trestního práva, kriminologie, sociální práce, pedagogiky, psychologie, orgány činné v trestním řízení, pracovníky sociálních služeb, odborníky působící v oblasti prevence kriminality a všechny ostatní se zájmem o problematiku kriminality mládeže.

Na konferenci budou diskutovány aktuální otázky související s aplikací zákona o soudnictví ve věcech mládeže v praxi včetně návrhů de lege ferenda. V plénu konference vystoupí autoři zákona, zástupci Ministerstva spravedlnosti, Probační a mediační služby, Policie ČR, Vězeňské služby, Institutu pro kriminologii a sociální prevenci, sociální a pedagogičtí pracovníci.

Termín pro zaslání přihlášky je do 30. dubna 2019 pro aktivní účastníky s příspěvkem, pro ostatní účastníky do 5. května 2019.