Vlastní myšlenkou.
Vlastní cestou.
Linka pro uchazeče
800 555 808
Vysoká škola podnikání a práva
English

Aplikovaná informatika – Informační technologie

Charakteristika oboru:

V současnosti jsou pro použití v podnikové praxi připraveny již desítky informačních technologií a jejich počet roste velmi rychle. Bez těchto IT nástrojů si lze jen těžko představit realizaci základních funkcí v jakékoli organizaci. Proto se čím dál více zvyšuje potřeba kvalifikovaných odborníků, kteří dokáží tyto nástroje nejen tvořit, ale především ovládat. Naše škola se proto snaží již několik let zaměřovat na vyšší standardy výuky v oboru Aplikovaná informatika se specializací Informační technologie. Rozšiřte i Vy řady úspěšných absolventů naší vysoké školy a získejte nové znalosti v oblasti, které patří blízká i vzdálenější budoucnost. 

Délka studia: 3 roky (6 semestrů)

Začátek studia: Říjen 2017 - Prezenční + Kombinované studium

Forma studia: Prezenční - (Praha, Ostrava), Kombinovaná - (Praha, Ostrava)

Studijní plán

Školné: ZDE

Výuková místa: Praha, Ostrava

Forma přijímací řízení: Bez přijímacích zkoušek

Předložení úředně ověřené kopie Maturitního vysvědčení. Úředně ověřený doklad o předchozím vzdělání prosím:

Doručte osobně na příslušné studijní oddělení - úřední hodiny: http://www.vspp.cz/cs/kontakty/studijni-oddeleni nebo odešlete poštou na adresu:

Uchazeči o studium v Praze a Sokolově: Studjiní oddělení VŠPP Praha, Vltavská 585/14, 150 00 Praha 5 - Smíchov

Uchazeči o studium v Ostravě a Brně: Studjiní oddělení VŠPP Ostrava, Michálkovická 1810/181, 710 00 Slezská Ostrava

Poplatek za přijímací řízení: 400,-

Bližší informace na info lince: 800 555 808

Předpoklady pro přijetí: Doložení ověřené kopie maturitního vysvědčení.

(Studium bude otevřeno pouze při naplnění studijní skupiny)

 

Představení oboru

Studijní obor Informační technologie je jako specializace programu Aplikovaná informatika vyučován od druhého ročníku.

V rámci oboru jsou probírány některé všeobecně zaměřené předměty, které studentovi umožní pochopit způsoby vývoje informačních systémů a využití informačních a komunikačních technologií v rozhodovacích procesech či ekonomických analýzách. Ke všeobecným cílům výuky v tomto oboru patří i prohloubení znalostí v nejméně dvou světových jazycích.

Díky odborné orientaci oboru student získá kvalitní znalosti a schopnost podílet se na formulaci strategií a vizí v oblasti projekce a konstrukce informačních systémů. Absolvent dále získá dobré analytické schopnosti a znalosti metodik vývoje software (Rational Unified Process apod.). Obor je primárně zaměřen v oblasti návrhu softwarové architektury tzv. enterprise informačních systémů, návrhu implementačních řešení a algoritmů. Součástí výuky je pochopení principů programování v technologiích Java či MS .NET, používání vývojových nástrojů určených pro danou technologii a jednotlivé disciplíny projekce a konstrukce. Student oboru bude schopen navrhovat, dokumentovat a efektivně spravovat datové základny včetně databázových systémů.

Speciální znalosti a dovednosti mohou studenti získávat prostřednictvím volitelných bloků, např.:

  • Hardware umožňuje získání speciálních znalostí v oblasti elektronických systémů – vlastního hardware i periferních zařízení. Dále jsou probírána témata z oblasti ochrany a bezpečnosti dat, metod kódování dat, kryptografie a další.
  • ICT infrastruktura se specializuje na analýzu provozních parametrů počítačových sítí a správu technického vybavení a komunikačních cest. Student aktivně dokáže používat a administrovat nejužívanější operační systémy – Linux a MS Windows server. Po absolvování tohoto volitelného bloku bude student připraven na absolvování certifikace Cisco CCNA, případně některé z firemních certifikací MCP.
  • Vývoj a administrace databází je zaměřen na administraci a konfiguraci databázových systémů Microsoft SQL Server a Oracle. Další náplní bloku je přehled typů hardwarových komponent, serverů a dalších prvků z oblasti enterprise informačních systémů.


Klíčová vzdělávací témata:

  • Metodiky vývoje a implementace software, UML
  • Programovací jazyky (Java, C#)
  • Softwarové platformy (.NET, J2EE, J2SE)
  • Databázové platformy (Oracle, MS SQL)
  • Počítačové sítě, Internet, TCP/IP
  • Správa serverů (Windows, Linux)

 
Profil absolventa

KOMPLEXNÍ PROFIL NALEZNETE ZDE

Student oboru Aplikovaná informatika získá dobré technické a organizační znalosti, schopnost podílet se na formulaci strategie a vize v oblasti konstrukce informačních systémů. Absolvent má dále dobré analytické schopnosti a znalosti metodik vývoje software, metodiky, technik a nástrojů pro pokrytí hlavních disciplín vývoje software. Jedná se zejména o disciplíny návrhu, implementace, testování a nasazení informačních systémů. Absolvent je schopen vidět problémy v širším kontextu v hospodářském a mezinárodním prostředí. Díky přítomnosti ekonomicky zaměřených předmětů ve studijním plánu budou studenti dobře vybaveni do podnikové praxe včetně založení vlastní společnosti a podnikatelských aktivit. Primárně je ale student zaměřen na oblast návrhu softwarové architektury podnikových informačních systémů, návrhu implementačních řešení a algoritmů.