Vlastní myšlenkou.
Vlastní cestou.
Linka pro uchazeče
800 555 808
Vysoká škola podnikání a práva
English

Právo

Charakteristika oboru:

Bakalářské studium práva je skvělá příležitost, jak se orientovat v oblasti práva, získat nové vědomosti z historie, jazyků a evropských struktur. Zahraniční vysokoškolský studijní program Panevropské vysoké školy ve spolupráci s Vysokou školou podnikání a práva umožňuje studovat obor právo, které lze využít v České i Slovenské republice a mezinárodních institucích. Jeho absolventi získají poznatky z právních předpisů ČR i SR. Přednášky i semináře povedou zkušení pedagogové z VŠPP a PEVŠ s mezinárodním renomé. Obě školy disponují mimořádně kvalitním materiálně-technickým zázemím. Výuka bakalářského studia probíhá v Praze a Ostravě v prostorách VŠPP, zájemci mohou po úspěšném ukončení pokračovat i v navazujícím magisterském studiu.

Délka a forma studia:

Prezenční studium: 3 roky (I. - III. semestr Ostrava nebo Praha a IV. - VI. semestr Bratislava)

Kombinované studium: 4 roky (I. - IV. semestr Ostrava nebo Praha a V. - VIII. semestr Bratislava)

Začátek studia: Říjen 2017 - Prezenční + Kombinované studium

Studijní plán

Školné:

Bakalářské studium Ostrava

Prezenční studium

Kombinované  studium

Rok

49 000 Kč

39 000 Kč

Semestr

25 725 Kč

20 475 Kč

Měsíc*

5 390 Kč

4 290 Kč

 

Bakalářské studium Praha 

 Prezenční studium

Kombinované  studium

Rok

59 000 Kč

49 000 Kč

Semestr

30 975 Kč

25 725 Kč

Měsíc*

6 490 Kč

5 390 Kč

 

Výuková místa: Praha, Ostrava, Bratislava

Forma přijímací řízení: Bez přijímacích zkoušek

Předpoklady pro přijetí: Doložení ověřené kopie maturitního vysvědčení

Úředně ověřený doklad o předchozím vzdělání prosím:

Doručte osobně na níže uvedenou adresu studijního oddělení - úřední hodiny Út, Čt: 8 - 15h nebo odešlete poštou na adresu:

Studjiní oddělení Panevropské vysoké školy, Matrosovova 833/14, 709 00 Ostrava - Hulváky

Bližší informace - studijní referentka Mgr. Dagmar Pudová: +420 555 440 322, dagmar.pudova@peuni.cz 

Poplatek za přijímací řízení: 400,-

Přihlaste se zde: https://is.paneurouni.com/prihlaska/?lang=cz

 

Cílová profese

Absolventi bakalářského studia Právo získají zahraniční vysokoškolský diplom a vědomosti z právních pořádků obou zemí s přesahem na mezinárodní právo. Mají znalosti o dějinách státu a práva, římského práva, problematiku mechanizmu státních orgánů, s osobním zřetelem na uplatňování zákonodárné, výkonné a soudní moci ve státě. Absolventi budou kvalitně připraveni na práci odborného referenta ve státní správě či územně správních celcích a na některé pozice v oblasti justice v širším slova smyslu. A samozřejmě ve všech firmách, kde potřebuji prakticky orientované právní specialisty.

  • soudní tajemník
  • vyšší soudní úředník
  • odborný referent-specialista ve státní správě
  • odborný referent – specialista v územní samosprávě a vyšším územně samosprávním celku
  • firemní právní specialista