Vlastní myšlenkou.
Vlastní cestou.
Linka pro uchazeče
800 555 808
Vysoká škola podnikání a práva
English

Právo

Charakteristika oboru:

Magisterská forma studia zahraničního studijního programu dvou akreditovaných vysokých škol - Vysoké školy podnikání a práva a Panevropské vysoké školy Vám poskytne kvalitní a moderní vzdělání, které je propojeno s praxí. Absolventi společného programu budou kvalitně připravení na praxi i díky mnoha předmětům klinického a praktického práva. Přednášky a semináře povedou zkušení pedagogové VŠPP a PEVŠ s mezinárodním renomé. Obě školy disponují mimořádně kvalitním materiálně-technickým zázemím.Díky široké nabídce předmětů zabezpečí svým absolventům nejlepší start v jejich budoucí kariéře firemních právníků, na mnoha pozicích ve státní správě a samosprávě. 

Délka a forma studia:

Prezenční studium: 2 roky (I. - II. semestr Ostrava nebo Praha a III. - IV. semestr Bratislava)

Kombinované studium: 2,5 roku (I. - II. semestr Ostrava nebo Praha a III. - V. semestr Bratislava)

Začátek studia: Říjen 2017 - Prezenční + Kombinované studium

Studijní plán

Školné:

Magisterské studium Ostrava

 Prezenční studium

Kombinované  studium

Rok

53 000 Kč

46 000 Kč

Semestr

27 825 Kč

24 150 Kč

Měsíc

5 830 Kč

5 060 Kč

 

Magisterské studium Praha

 Prezenční studium

Kombinované  studium

Rok

63 000 Kč

56 000 Kč

Semestr

33 075 Kč

29 400 Kč

Měsíc

6 930 Kč

6 160 Kč

 

Výuková místa: Praha, Ostrava, Bratislava

Forma přijímací řízení: Bez přijímacích zkoušek

Předpoklady pro přijetí: Předložení úředně ověřené kopie diplomu předchozího bakalářského studia

Úředně ověřený doklad o předchozím vzdělání prosím:

Doručte osobně na níže uvedenou adresu studijního oddělení - úřední hodiny Út, Čt: 8 - 15h nebo odešlete poštou na adresu:

Studjiní oddělení Panevropské vysoké školy, Matrosovova 833/14, 709 00 Ostrava - Hulváky

Bližší informace - studijní referentka Mgr. Dagmar Pudová: +420 555 440 322, dagmar.pudova@peuni.cz 

Poplatek za přijímací řízení: 400,-

Přihlaste se zde: https://is.paneurouni.com/prihlaska/?lang=cz

 

Cílová profese

Absolventi mají vynikající přehled v historii a teorii práva, legislativě, dokážou analyzovat programové a procesní problémy právní praxe, ovládají postupy v poskytování právního poradenství. Cílem magisterského studia je připravit odborníky, kteří mohou vykonávat náročnější práce ve státní správě a samosprávě. Široká nabídka předmětů zabezpečuje absolventům nejlepší start v jejich budoucí kariéře firemních právníků. Zároveň mohou absolventi navazujícího magisterského studia vykonávat regulérní povolání na Slovensku a v rámci Evropské unie (advokát, notář, soudce, státní zástupce, exekutor) v souladu s podmínkami a právnímy předpoklady podle evropské právní úpravy, resp. národní právní regulace.

  • avokátní koncipient
  • notářský koncipient
  • firemní právník
  • notář
  • exekutor
  • profese v orgánech veřejné moci