Vlastní myšlenkou.
Vlastní cestou.
Linka pro uchazeče
800 555 808
Vysoká škola podnikání a práva
English
Přesunout

Chytré vzdělání reaguje na změny a potřeby současného školství a trhu práce

Akademický holding, jehož součástí je i Vysoká škola podnikání a práva (VŠPP), Vysoká škola obchodní (VŠO) v Praze a Panevropská vysoká škola v Bratislavě, chce zefektivnit výuku a pomoci budoucím studentům s výběrem vhodného povolání. Začátkem zimního semestru proto spustil portál Chytré vzdělání, kde mohou uchazeči o VŠ za pomoci profesní diagnostiky a odborných poradců zjistit, pro jaké zaměstnání se hodí. Chtějí rozšířit i online vzdělávání.

Nový portál je určen pro každého, kdo chce získat vysokoškolské vzdělání v rámci studia, které se snaží přizpůsobovat potřebám zaměstnavatelů a zároveň respektovat představy uchazečů o budoucí profesi. www.chytrevzdelani.cz

Vygenerování oboru

Zájemce nejdříve vyplní zhruba pětiminutový diagnostický test, který vyhodnotí silné a slabé stránky dotazovaného včetně jeho přístupu k práci. Výhodou je, že ihned po vyplnění získá zpětnou vazbu. Praxe je nedílnou součástí výuky. I novela vysokoškolského zákona jasně formuluje požadavek minimální hodinové dotace praxe, především u nově akreditovaných profesních studijních programů.Vladimír Krajčík, prorektor VŠPP

Poté lze s profesním poradcem ze sítě Chytrá adresa zdarma nakonfigurovat možný obsah studia. Díky tomu odpadne uchazečům zdlouhavé procházení oborů na jednotlivých školách, mohou se tedy zaměřit pouze na ty, pro které mají nejvhodnější dispozice, jak uvádí VŠPP ve své zprávě.

Garanti z firem nabízejících praxi

Test vychází z metody zkoumání týmových rolí podle britského výzkumníka a teoretika managementu Mereditha Belbina. U každého z profilů diagnostického testu najde uchazeč seznam doporučených oborů různých škol v rámci všech vzdělávacích míst Akademického holdingu v ČR i na Slovensku.

Vzdělávací formy se zapojením praktických prvků výuky budou v režii firemních garantů. Tím pádem budou mít studenti možnost v dané firmě získat i praxi.

„Praxe je nedílnou součástí výuky. I novela vysokoškolského zákona jasně formuluje požadavek minimální hodinové dotace praxe, především pak u nově akreditovaných profesních bakalářských a magisterských studijních programů,“ řekl Novinkám prorektor VŠPP Vladimír Krajčík s tím, že tito garanti předmětů nemusí tak tvrdě jako doposud splňovat rigidní akademické požadavky, ale především musí přinést důkazy své profesní erudice a zkušeností.