Akademická rada

Akademická rada představuje vrcholný orgán školy rozhodující zejména o její odborné profilaci.

Akademická rada projednává plány dlouhodobého rozvoje školy a garantuje odbornou kvalitu studijních programů. Je sestavena ze špiček akademického a odborného prostředí a představuje tak pevnou vazbu VŠPP na nejlepší trendy v moderním vysokoškolském vzdělávání.

Složení Akademické rady Vysoké školy podnikání a práva

 1. doc. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D., předseda – Vysoká škola podnikání a práva
 2. prof. Ing. Jaroslav Belás, Ph.D. – Fakulta managementu a ekonomiky, Univerzita Tomáše Bati Zlín
 3. doc. Mgr. Krzysztof Gajdka Ph.D., MBA – Vysoká škola podnikání a práva
 4. doc. Ing. Beáta Gavurová, Ph.D. – Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Košicích
 5. doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D. – Právnická fakulta Univerzity Karlovy
 6. doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. – Vysoká škola obchodní v Praze
 7. prof. Ing. Jaroslav Světlík, Ph.D. – Vysoká škola podnikání a práva
 8. doc. JUDr. Ludmila Lochmanová, Ph.D. – Vysoká škola podnikání a práva
 9. prof. Ing. Zdeněk Mikoláš, CSc. – Vysoká škola podnikání a práva
 10. doc. PhDr. Zoltán Rózsa, PhD. – Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
 11. prof. Ing. Luboš Smrčka, CSc. – Fakulta podnikohospodářská, Vysoká škola ekonomická
 12. prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D. – Škoda Auto Vysoká škola‎
 13. doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. – Právnická fakulta Univerzity Karlovy
 14. prof. Ing. Jiří Polách, CSc. – Vysoká škola podnikání a práva
 15. prof. Ing. Boris Popesko, Ph.D. – Fakulta managementu a ekonomiky, Univerzita Tomáše Bati Zlín
 16. doc. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD., FP PEVŠ – Fakulta práva, Panevropská vysoká škola
 17. prof. Ing. Jaromír Veber, CSc. – Masarykův ústav vyšších studií, České vysoké učení technické
 18. doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. – Vysoká škola podnikání a práva
 19. doc. JUDr. David Zámek, Ph.D., LL.M. – Vysoká škola podnikání a práva
další členové skupiny