Náš tým

MANAGEMENT

Předseda představenstva:

Ing. Vladimír Kurka

Místopředseda představenstva:

doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.

Člen představenstva:

doc. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D.

Člen představenstva:

Ing. Jaroslav Beneš

Rektor

doc. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D.

Prorektorka pro studium

Ing. Vendula Fialová, Ph.D.

Prorektorka pro vědu a výzkum a zahraničí

PhDr. Ivana Bulanda PhD.

Prorektorka pro provoz a vzdělávání

Ing. Jana Ďurišová, Ph.D.

Kvestor

Ing. Jaroslav Beneš
další členové skupiny