Organizační struktura

Vysoká škola podnikání a práva je na jedné straně soukromá vysoká škola, instituce a na straně druhé jde o dokonale fungující akciovku, firmu, která se musí ohánět, aby byla na konkurenčním trhu úspěšná. Jak to u nás na VŠPP vlastně funguje?

Organizační struktura školy zahrnuje vedení vzdělávací instituce, ve kterém pracuje kromě rektora a jeho sekretariátu také kvestorát. Rektor je pověřen řízením školy jako organizace, kvestor má na starosti ekonomickou a finanční stránku chodu instituce. Do užšího vedení školy patří také jednotliví prorektoři, ředitelé institutů a vedoucí kateder.

Organizační struktura

další členové skupiny