Rada pro vnitřní hodnocení

Rada pro vnitřní hodnocení je zřízena jako řídící, expertní, iniciační a koordinační orgán VŠPP zaměřený na projektování, implementaci a podporu fungování systému zajišťování kvality a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a dalších souvisejících činností VŠPP.

 

PhDr. Ivana Bulanda, PhD.

RNDr. Martin Čajánek, Ph.D.

PaedDr. Jiří Mezuláník, CSc.

doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.

Ing. Zuzana Potočárová

Bc. Petr Hošek

další členové skupiny