Akreditace MŠMT

Udělení Státního souhlasu působit jako soukromá VŠ a udělení akreditací:

Státní souhlas + udělení akreditací

Studijní program Typ programu Obor Forma Platnost
Ekonomika a management Bakalářský Aplikovaná informatika P, K 31. 12. 2024
Ekonomika a management Bakalářský Manažerská ekonomika P, K 31. 12. 2024
Ekonomika a management Bakalářský Podnikání P, K 31. 12. 2024
Ekonomika a management Bakalářský Podnikání a management v obchodě a službách P,K 31. 12. 2024
Právní specializace Bakalářský Právo v podnikání P, K 31. 12. 2024
Právní specializace Bakalářský Právo ve veřejné správě P, K 31. 12. 2024
Marketingové komunikace Bakalářský P, K 25. 10. 2023
Ekonomika a management Navazující magisterský  Podnikání P, K 31. 12. 2024
Soukromoprávní studia Navazující magisterský Soukromoprávní studia P, K 31. 12. 2024
Marketingové komunikace Navazující magisterský P, K 25. 10. 2023

P – prezenční; K – kombinovaná

Na základě vyhlášení zákona, kterým se mění zákon č. 137/2016 Sb, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, dochází k automatickému prodloužení aktuálně platných akreditací studijních programů / oborů.

Znění zákona – Prodloužení-platnosti-akreditací_novela

Marketingové komunikace – Bc. + Mgr. – Rozhodnutí-o-udělení-akreditace-Bc.-a-Mgr.-MK

další členové skupiny