Veřejné dokumenty

ERASMUS CHARTER FOR HIGHER EDUCATION 2014 – 2020

dokument

THE GREEN PAPER „ENTREPRENEURSHIP IN EUROPE“ – DISKUSE O BUDOUCÍM PROGRAMU PODNIKATELSKÉ POLITIKY

dokument

PLNĚNÍ LISABONSKÉHO PROGRAMU SPOLEČENSTVÍ: PODPORA PODNIKATELSKÉHO SMÝŠLENÍ PROSTŘEDNICTVÍM VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSTVÍ

dokument

OZNÁMENÍ O ZAKNIHOVÁNÍ AKCIÍ

dokument

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VŠPP DO ROKU 2020

dokument

další členové skupiny