Prezenční forma studia

Prezenční denní studium je základním typem studia, které navazuje na středoškolské vzdělání. Výuka probíhá formou pravidelných přednášek a cvičení. Součásti studia je také odborná praxe. Výuka probíhá dle organizace akademického roku. Prezenční (denní) studium probíhá ve všedních dnech (zpravidla od pondělí do středy) a student je povinen účastnit se alespoň minimálního počtu hodin výuky.

DIPLOMA SUPPLEMENT LABEL

Naše vysoká škola jako jediná ze všech soukromých vysokých škol v České republice obhájila mezinárodní certifikát udělovaný Evropskou komisí – Diploma Supplement Label. Tento dodatek k diplomu vydávaný automaticky každému úspěšnému absolventovi od akademického roku 2004-2005, oceňuje srovnatelnost kvality výukového procesu na škole s evropskými standardy. Dokument obsahuje údaje o studiu, včetně výpisu zkoušek, zápočtů, počtu kreditů a dosaženého hodnocení. Dodatek k diplomu rozšiřuje potenciálním zaměstnavatelům informační základnu o budoucích zaměstnancích, uchazečům o práci pak dává i na mezinárodním trhu vyšší šance k osobnímu uplatnění. Mezinárodní certifikát Diploma Suplement Label se obnovuje každé dva roky. V České republice je v současné době 15 velkých veřejných vysokých škol s uděleným certifikátem, ale pouze jediná soukromá škola – my. Dodatek k diplomu je v souladu se standardním modelem stanoveným Evropskou komisí, Radou Evropy a UNESCO. Dokument zprostředkovává potenciálním zaměstnavatelům informace úrovni, kontextu a obsahu studia. Zahrnuje také národní vzdělávací soustavu.

další členové skupiny