Věrnostní stipendium

  1. Věrnostní stipendium je stipendium jednorázové, které lze přiznat studentovi za studium dalšího rodinného příslušníka (manželka, manžel, sestra, bratr, matka, otec, dcera, syn).
  2. Věrnostní stipendium činí 1.000,- Kč za každého rodinného příslušníka studujícího v akreditovaném studijním programu uskutečňovaném školou.
  3. Věrnostní stipendium může získat student prezenční nebo kombinované formy studia.
  4. Žádost o věrnostní stipendium student podává prostřednictvím elektronického informačního systému školy nejdříve dnem zápisu dalšího rodinného příslušníka do studia a nejpozději do jednoho měsíce ode dne zápisu dalšího rodinného příslušníka do studia. Vyplněnou žádost doručte příslušnému studijnímu oddělení. Žádost naleznete ZDE.
další členové skupiny