Instituty

Ředitel institutu podnikání a marketingu

PaedDr. Jiří Mezuláník, CSc.

Ředitel institutu práva

JUDr. David Šmíd, Ph.D.

Ředitel institutu bezpečnostních a kriminologických studií

doc. JUDr. David Zámek, Ph.D., LL.M.

další členové skupiny