Kvestorát

Ing. Jaroslav Beneš

Kvestor
M: +420 603 147 712, T: +420 595 228 101, Ejaroslav.benes@vspp.cz

Ing. Andrea Malcharková
Hlavní účetní
T: +420 595 228 171, Eandrea.malcharkova@vspp.cz

Ing. Dagmar Černá
Mzdová účetní, personalistka
T: +420 595 228 172, Edagmar.cerna@vspp.cz

další členové skupiny