Rektorát

Rektor

doc. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D.
aleksandr.ključnikov@vspp.cz

Kvestor

Ing. Jaroslav Beneš
jaroslav.benes@vspp.cz

Prorektorka pro studium

Ing. Vendula Fialová, Ph.D.
vendula.fialova@vspp.cz

Prorektor pro vědu a výzkum

PaedDr. Jiří Mezuláník, CSc.
jiri.mezulanik@vspp.cz

Prorektorka pro provoz a vzdělávání

Ing. Jana Ďurišová, Ph.D.
jana.durisova@vspp.cz

další členové skupiny