Graduates

Vysoká škola podnikání a práva usiluje o budování vazeb se svými bývalými studenty.

Vysoká škola podnikání a práva:

  • napomáhá absolventům a jejich firmám zejména zprostředkováním kontaktů, nabídkou výměny zkušeností a přenosem podnikatelského, manažerského a odborného know-how;
  • zapojuje absolventy do činnosti školy, např. hosté ve výuce, exkurze do firem absolventů, tvorba případových studií o firmách absolventů, zadávání praktických projektů jako témat seminárních a kvalifikačních prací;
  • nabízí možnosti udržování kontaktů prostřednictvím různých setkání absolventů.

 

Podle dotazníkového šetření mezi absolventy z roku 2017 vykazují absolventi zájem zejména o odborné přednášky/semináře zástupců podnikatelské sféry (76 %) a pracovníků VŠPP (68 %), dále pak o neformální společenská setkání (63 %) a networkingová podnikatelská setkání (60 %).

V případě zájmu o jakoukoli formu spolupráce kontaktujte Lukáše Durdu (t: 595 228 135, e: lukas.durda@vspp.cz).

 

Ohlasy z Večera absolventů a absolventek 2017:

 

Velmi rád jsem se opět viděl se spolužáky a kantory. Akce nás příjemně spojila.

Ing. Jan Bracháček

 

Určitě je to skvělé, že škola myslí i na absolventy a připravuje takové akce.

Bc. Jan Brunec

 

Večer absolventů byl naprosto úžasný. Velice inspirativní pro podnikání i networking.

Bc. Aleš Carbol

 

Večer byl skvělý, úžasná atmosféra, úžasní lidé.

Ing. Denisa Kotlářová

 

Moc se to povedlo. Zapadalo to do sebe jako puzzle. Bylo v tom něco, co ohromí a dokáže upoutat.

Bc. Lenka Wolná, MBA

další členové skupiny