Smlouva-o-poskytnutí-MBA-studia-platební-kalendář-Ostrava-21.9.201…