Žádosti a formuláře

Veškeré níže uvedené žádosti se všemi náležitostmi a přílohami se (požadují-li se), se podávají na studijní oddělení prostřednictvím univerzitního informačního systému (UIS) školy (UIS – Moje studium – Portál Studenta – Kontaktní centrum). Obecná lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dnů.

  • přerušení studia (uveďte důvod a délku přerušení)
  • ukončení studia (uveďte důvod ukončení)
  • snížení školného (uveďte důvod a výši slevy)
  • splátkový kalendář (uveďte přesný splátkový kalendář včetně dat splatnosti)
  • vrácení školného (uveďte číslo účtu, kam má být školné vráceno)
  • prospěchové stipendium (uveďte číslo účtu, kam má být stipendium zasláno)
  • sociální stipendium (uveďte číslo účtu, kam má být stipendium zasláno)
  • změna oboru/ specializace/ pobočky (možné pouze před začátkem semestru)

Žádost o ubytovací stipendium se podává prostřednictvím UIS – Moje studium – Portál Studenta – Financování studia a stipendia.

Termíny pro podávání Žádostí jsou dány Směrnicí pro studenty vymezující termíny pro podávání žádosti (UIS – Dokumentový server – Vnitřní předpisy – Směrnice prorektorky).

Formulář na uznání studijních povinností z předchozího studia – Směrnice o uznání studijních povinností z předchozího studia dostupná v informačním sytému VŠPP (UIS – Dokumentový server – Vnitřní předpisy – Směrnice prorektorky).

další členové skupiny