Bakalářské studium

Bakalářské studijní programy

Bakalářské studium je profesně orientované a je základním pilířem vzdělávání naší vysoké školy. Studenti jsou připraveni pro další vzdělávání, pro trh práce a také pro zahájení podnikání ve vlastních firmách. Naši absolventi jsou vybaveni praktickými dovednostmi z oblastí podnikání, práva, marketingu a marketingových komunikací, bezpečnostních studií a nacházejí uplatnění tam, kde potřebují kreativní, inovativní, odpovědné a především podnikavé osobnosti.

Standardní délka studia je 6 semestrů (3 akademické roky). Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou z oborové části studia a obhajoby bakalářské práce. Vysoká škola podnikání a práva nabízí bakalářské studium v prezenční a kombinované (dálkové) formě.

 

další členové skupiny