Bezpečnostní studia

Charakteristika oboru:

Díky studijnímu programu Bezpečnostní studia získáte nezbytné vědomosti v oblasti vnitřní bezpečnosti státu. Program nabízí zejména znalosti související s problematikou zajištění vnitřní bezpečnosti, práva, kriminologie, penologie a dalších společensko-vědních disciplín, které jsou nezbytné pro uplatnění se v bezpečnostních oborech, nebo oborech spojených s veřejným pořádkem, či bezpečností a ochranou obyvatelstva.

PROČ Bezpečnostní studia na VŠPP?

1. Největší přidaná hodnota studijního programu?

 • Jedná se o zcela nový studijní program, který je postavený na odborných, vědeckých a praktických znalostech pedagogů.
 • Absolventi získají jedinečné znalosti základů veřejného práva, zejména trestního, správního a ústavního práva a dalších souvisejících právních disciplín potřebných pro efektivní a právně konformní činnost subjektů zajišťujících bezpečnost ČR. Rovněž i odborné znalosti z oblasti kriminologie, penologie a sociální prevence s důrazem na specifika činnosti bezpečnostních subjektů při potlačování trestné činnosti jak v ČR, tak v mezinárodním měřítku.
 • Možnosti studia v zahraničí prostřednictvím Erasmu +.

2. Čím se odlišujeme od ostatních VŠ a příbuzných studijních programů?

 • Obsah studia je jedinečným způsobem zaměřený na oblast bezpečnosti, kriminalistiky a kriminologie, zejména kriminologie nemá v podobném rozsahu a kvalitou pedagogického sboru v ČR obdobu.
 • Studenti budou zapojováni do vědecko-výzkumných úkolu v těchto oblastech.
 • Vstřícnost, zkušenosti a individuální přístup pedagogů, kteří jsou praktici.

Délka studia:

Prezenční forma: 3 roky (6 semestrů)

Kombinovaná forma: 3 roky (6 semestrů)

Začátek studia od letního semestru (pouze kombinované studium): Březen 2021

Začátek studia od zimního semestru (prezenční + kombinované studium): Říjen 2020

Forma studia: Prezenční + Kombinovaná

Studijní plán

Školné: ZDE

Výuková místa: Praha

Forma přijímací řízení: Bez přijímacích zkoušek

Předložení úředně ověřené kopie Maturitního vysvědčení. Úředně ověřený doklad o předchozím vzdělání prosím doručte osobně nebo zašlete poštou:

V případě osobního doručení dokladu o předchozím vzdělání dojde k oveření dokladu přímo na studijním oddělení po předložení dokladu totožnosti. Studijní oddělení – úřední hodiny:   studijni-oddeleni   nebo odešlete poštou na adresu:

Uchazeči o studium v Praze: Studjiní oddělení VŠPP Praha, Spálená 76/14, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Poplatek za přijímací řízení: 400,-

Bližší informace na info lince: 800 555 808

Předpoklady pro přijetí: Doložení ověřené kopie maturitního vysvědčení.

(Studium bude otevřeno pouze při naplnění studijní skupiny)

 

PŘEDSTAVENÍ OBORU

Studijní program Bezpečnostní studia je novou oblastí strategické orientace VŠPP, která reaguje na aktuální růst poptávky po odbornících v oblasti bezpečnosti.

V rámci studijního programu získáte speciální znalosti a dovednosti prostřednictvím specializovaných oblastí studia, např.:

Kriminologie

Získáte vědomosti z oblasti kriminologické nauky, učení o pachateli trestné činnosti, viktimologie…

Vnitřní pořádek a bezpečnost

Zjistíte jak funguje systém vnitřní bezpečnosti a pořádku.

Pořádková činnost policie

Pochopíte principy organizačně taktických a metodických postupů služby pořádkové policie.

Sociopatologie

Budete se orientovat v problematice negativních jevů v lidské společnosti.

Trestní právo

Budete se orientovat v trestním právu a jeho funkcích, pojetí i zásadách.

Penologie

Dozvíte se zajímavé fakta o Penologii a Základech resocializační pedagogiky.

Kybernetická kriminalita

Získáte přehled v oblasti trestné činnosti, která je páchána v prostředí informačních a komunikačních technologií včetně počítačových sítí.

Bezpečnost EU

Zjistíte jak funguje společná zahraniční a bezpečnostní politika Evropské unie.

PROFIL ABSOLVENTA

Jako absolventi najdete uplatnění v bezpečnostních sborech, v povoláních, u kterých je pracovní činnost vázána na znalosti a správnou aplikaci právních předpisů České republiky a mezinárodních závazků České republiky ve věcech veřejného pořádku, bezpečnosti a ochrany obyvatelstva. Dobře se uplatníte i ve firmách zaměřených na poskytování bezpečnostních služeb a v oblasti působení nestátních neziskových organizací zajišťujících prevenci kriminality, zacházení s pachateli a poskytujících odbornou podporu a pomoc obětem trestných činů v ČR.

Mezi charakteristické profese patří:

 • Vedoucí příslušník bezpečnostního sboru či ozbrojených sil.
 • Bezpečnostní analytik či bezpečnostní ředitel organizace.
 • Odborný konzultant v oblasti bezpečnostního a krizového managementu.
 • Řídící pracovník humanitární či jiné neziskové organizace se specializací na oblast bezpečnosti.
 • Krajský či městský radní, náměstek hejtmana, primátora či zástupce starosty se zaměřením na oblast bezpečnosti.
 • V povoláních, u kterých je pracovní činnost vázána na znalost a správnou aplikaci právních předpisů České republiky a mezinárodních závazků České republiky ve věcech veřejného pořádku a bezpečnosti.
 • V mezinárodních organizacích vládních či nevládních.
další členové skupiny