Co je LL.M.?

Titul LL.M. (Master of Law), uváděný za jménem, je profesním titulem, který lze získat v neakreditované formě studia na Vysoké škole podnikání a práva.

Studijní program, ve kterém lze získat titul LL.M., je určen především pro získání právních dovedností, které lze využít v manažerské praxi a není tak náhradou za vysokoškolské vzdělání v bakalářském, magisterském, či doktorském programu.

Studijní program LL.M. je kariérním vzděláním, které rozšiřuje a doplňuje právní vědomosti podnikatelů, manažerů, či zaměstnanců ve veřejné správě, kteří potřebují pro řízení firmy a kariérní postup specifické právní vzdělání.

 

PRÁVO V MANAŽERSKÉ PRAXI

Chcete kariérně růst a rozvíjet svůj manažerský potenciál?

Chcete znát nejnovější trendy v oblasti Práva v manažerské praxi?

Chcete získat vzdělání, kterému v zahraničí rozumí?

 

Sledujeme aktuální proměny v oblasti moderního managementu a práva, na které okamžitě reagujeme. I ty nejnovější postupy se tak stávají součástí naší vysokoškolské výuky. Naši studenti mají vždy náskok před ostatními.

Našim primárním cílem je poskytnout současným i budoucím manažerům a podnikatelům vzdělání, které předurčí jejich inovativní a progresivní přístup k podnikatelské činnosti i z hlediska právního povědomí.

Rozvíjejte své schopnosti. Nerezignujte na možnost Vašeho dalšího vzdělávání, absolvujte jedinečný roční LL.M. program Právo v manažerské praxi pro manažery a podnikatele, který:

 

  • je garantován VŠPP, oceníte kvalitu a úroveň studia
  • respektuje vysoké pracovní nasazení i osobní závazky, vystudujete do 1 roku
  • respektuje specifické potřeby vzdělávání, nabízí nejdůležitější právní témata v oblasti řízení i podnikání
  • respektuje individuální potřeby

 

MÍSTO STUDIA

  • Praha – Spálená 76/14, 110 00 Praha 1

 

PODMÍNKY PŘIJETÍ LL.M.

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU LL.M.

ČASOVÝ HARMONOGRAM STUDIA

STUDIJNÍ MODULY A WORKSHOPY

LEKTOŘI LL.M.

 

KONTAKTY

další členové skupiny