Obsah a cíl studia

Roční jazykové přípravné kurzy jsou určeny jak pro úplné začátečníky, tak i mírně pokročilé studenty. Naučíme Vás aktivně komunikovat v běžných životních situacích a vybavíme Vás také základy komunikace v oblasti Vaší budoucí odbornosti a specializace. Závěrečná zkouška ověří Vaše dosažené jazykové znalosti a pomůže Vám úspěšně zvládnout přijímací řízení na vybranou vysokou školu v České republice. Základní obsah studia:

  • čeština (angličtina) pro běžnou komunikaci – konverzace, gramatika, práce s texty;
  • základy odborných akademických výrazů ve zvoleném jazyce, používaných během studia na vysoké škole;
  • kulturní, společenské a historické reálie České republiky;
  • doprovodné akce (přednášky, společná výuka s českými studenty, exkurze aj.).

Cíl kurzu

Cílem kurzu je rychlé osvojení a prohloubení jazykových znalosti a dovedností. Hlavním cílem studia je jazyková příprava studentů na budoucí studium na vysoké škole v českém nebo anglickém jazyce. K ověřování znalostí dochází v průběhu celého studia, které je zakončeno komplexní závěrečnou zkouškou sestávající z částí Poslech, Čtení, Gramatika, Psaní a Mluvení.

další členové skupiny