Časopis Enterpreneurship studies

další členové skupiny