FAQ – STUDIUM V DOBĚ OMEZENÍ VÝUKY

VÁŽENÉ STUDENTKY, VÁŽENÍ STUDENTI

obracíme se na Vás v této nelehké době, abychom Vás ubezpečili, že vedení školy je připraveno řešit všechny studijní záležitosti spojené se vzniklou situací vedoucí k uzavření školy. Je zřejmé, že vzniká spoustu otázek, nejen jak bude probíhat zkouškové období letního semestru a zvlášť pro končící ročníky jsou to starosti s ukončením studia a vykonání SZZ.

Připravili jsme přehled těch klíčových otázek a doufáme, že odpovědi na ně z velké části objasní problémy, které jsou s omezením výuky spojeny.

V případě dalších dotazů prosím kontaktuje Studijní oddělení VŠPP v místě studia – v Praze (M: +420 734 643 304, E: simona.vainerova@vspp.cz; M: +420 734 336 897, E: lucie.davidkova@vspp.czv Ostravě (M: +420 737 207 962, E: iva.jurikova@vspp.cz; M: +420 737 207 962, E: kristina.svobodova@vspp.cz /kontakt platí také pro studenty z Brna/). Pokud budete mít přesto nejasnosti a protože chceme předejít šíření mylných informací a spekulací, můžete se obrátit také přímo na prorektora pro studium: (martin.cajanek@vspp.cz).

Na základě vašich dotazů budeme tyto FAQ aktualizovat.

Přejeme vám pevné zdraví a optimismus.

Rektorát VŠPP


Jaká nařízení škola vydala v souvislosti se šířením viru COVID -19


ON-LINE VÝUKA!!!

Informace ZDE

V návaznosti na Rozhodnutí rektora č. 12/2020 vydané dne 11.5. 2020 dochází k úpravě pravidel vlastní výuka v budovách VŠPP (Praha, Ostrava). Osobní přítomnost na výuce/zkoušení je umožněna do limitu 15 studentů. Využití této možnosti je v kompetenci vyučujících daného předmětu.

Od pondělí 18.5. 2020 se úřední hodiny studijního oddělení v  Praze a Ostravě vracejí do původního časového harmonogramu:

https://www.vspp.cz/kontakty/studijni-oddeleni//

Upozorňujeme, že je nutné dodržovat bezpečnou dvoumetrovou vzdálenost mezi studenty i pracovníky školy, jak před budovou školy, tak v jejích prostorách.

Současně je studentům závěrečných ročníků zpřístupněna Studovna v Ostravě v původních úředních hodinách. V prostorách studovny se může v danou chvíli nacházet omezený počet návštěvníků a to maximálně 15 studentů.


 

Do kdy bude platit samostudium?

V současné chvíli je výuka řešená především on-line formou s tím, že vyučující daného předmětu může využít možnosti organizovat výuku přímo v budovách školy s omezeným počtem studentů do 15 osob.

Dostane se student do budovy školy v Praze nebo v Ostravě?

Aktuálně jsou budovy v Praze i Ostravě zpřístupněny za dodržení hygienických a bezpečnostních podmínek nařízených ministerstvem zdravotnictví ČR.

Jak je to s konzultačními hodinami?

Konzultace studentů s vyučujícím je vedena především prostřednictvím on-line formy s tím, že vyučující může využít možnosti osobního setkání v rámci nastavených pravidel viz. rozhodnutí rektora 12/2020.

Jak to bude s odevzdáváním BP/DP a se státními závěrečnými zkouškami?

Harmonogram AR 2019/20 pro LS byl upraven, viz.  HAR-úprava-LS-19_20

Jak je to s možností přístupu do knihovny a ke knihám a informačním zdrojům?

Přístup do knihovny v Praze a studovny v Ostravě je umožněn při dodržení hygienických a bezpečnostních podmínek nařízených ministerstvem zdravotnictví ČR.

Možnosti využití on-line přístupů ke studijním materiálům

Vysokoškolákům knihy online
Elektronické zdroje ke studiu VŠPP
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o

Aktivní odkazy k výše uvedeným možnostem jsou k dispozici pro studenty po přihlášení do UIS.

Jak to bude s povinnou praxí v rámci studia?

Problém dokončení povinných praxí vnímáme hlavně u studentů končících ročníků. Pokud se Vám praxe nepodaří kvůli vzniklé krizové situaci dokončit, budeme to řešit individuálně. U ostatních ročníků se na praxi a její povinnosti ji splnit v současné chvíli nic nemění.

Bude celý semestr zrušen nebo prodlužován?

Ke zrušení celého semestru nedojde. Výuka v rámci letního semestru bude prodloužena viz. aktualizovaný harmonogram studia: HAR-úprava-LS-19_20

Jak budou organizovány zkoušky a zápočty v končících ročnících?

Zkoušení a ukončování předmětů letního semestru probíhá především on-line formou nicméně jednotliví vyučující mohou zvolit rovněž osobní formu zkoušení při dodržení nastavených hygienických a bezpečnostních podmínek nařízených ministerstvem zdravotnictví ČR.

Do jakého termínu se musí podat přihláška ke SZZ?

Viz. aktualizovaný harmonogram studia: HAR-úprava-LS-19_20


Studenti jsou povinni v této době sledovat univerzitní studijní systém UIS, univerzitní e-mail a webové stránky VŠPP, kam budou dostávat aktuální informace týkající se výuky v jednotlivých předmětech a informace o aktuální situaci.

další členové skupiny