GDPR – souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím se zpracováním poskytnuté e-mailové adresy a osobních údajů společnosti Vysoká škola podnikání a práva, a.s. se sídlem Vltavská 585/14, 150 00 Praha 5 IČ: 04130081, za účelem zařazení do databáze a dalšího reklamního, marketingového účelu tj. zejména informačního zasílání newsletterů a obchodních sdělení týkajících se vzdělávacích produktů prostřednictvím elektronických prostředků dle platného zákona č. 480/2004 Sb.

Při sběru, uchovávání a zpracování osobních údajů společnost Vysoká škola podnikání a práva, a.s. uplatňuje takové postupy a mechanismy zabezpečení, které minimalizují možnost jejich zneužití, protože zabezpečení a ochrana osobních údajů jsou našimi klíčovými prioritami. Přístup k osobním údajům našich klientů mají jen vybrané skupiny zaměstnanců a spolupracovníků.

Společnost Vysoká škola podnikání a práva, a.s. chce být Vaším důvěryhodným a transparentním partnerem, a proto s osobními údaji neobchoduje.

Souhlas se zpracováním uvedených údajů a s využitím mého elektronického kontaktu poskytuji dobrovolně, a to na dobu tří (3) let, případně do odvolání souhlasu. Souhlas je dobrovolný a můžete jej kdykoliv odvolat.

Dále prohlašuji, že poskytnuté údaje jsou pravdivé.

Tento souhlas se týká zpracování Vašich osobních údajů od 25. 5. 2018, kdy vstupuje v účinnost nová legislativa EU pro zpracování osobních údajů, a to Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Udělení tohoto souhlasu nemá vliv na dosavadní marketingový souhlas, který jsme od Vás případně získali již dříve.