Informace k zápisům do studia

INFORMACE PRO NOVĚ PŘIJATÉ STUDENTY

Zápisy do 1. ročníku na VŠPP

Druhým krokem po úspěšném přijetí ke studiu na VŠPP je absolvování zápisu ke studiu. Teprve zápisem ke studiu se uchazeč stává studentem vysoké školy, získává statut studenta, obdrží potvrzení o studiu, přístup ke studijním materiálům apod.

Kdy a kde:

Zápisy probíhají na studijním oddělení školy v Praze a v Ostravě. Uchazeč se musí dostavit osobně, popř. se může dostavit zmocněnec uchazeče na základě udělené plné moci (úředně ověřené).

Uchazeč se může k zápisu dostavit v termínu uvedeném v pozvánce k zápisu nebo v čase domluveném se studijními referentkami (telefonicky nebo emailem).

Doporučujeme zápis absolvovat co nejdříve, abyste mohli zahájit řádnou výuku, která začíná v případě prezenčního studia 19.9.2022.

V případě kombinovaného studia doporučujeme zápis absolvovat nejpozději do první víkendové výuky, abyste mohli zahájit řádnou výuku v souladu s harmonogramem akademického roku: ZDE

Kontakty na studijní oddělení a úřední hodiny: ZDE

K úspěšnému zápisu je zapotřebí splnit tyto náležitosti:

  • odevzdání platebního kalendáře ve 2 originálech,
  • odevzdání smlouvy o studiu ve 2 originálech,
  • úhrada školného a studentské karty,
  • nahraná fotografie v UISu (důležité pro studentskou kartu),
  • vyplněné GDPR,
  • zkontrolovaná přihláška a podepsaná – nutno mít občanský průkaz,
  • podepsaná prezenční listina.

 

Další informace pro nově zapsané studenty:

Prezentace k zahájení výuky: ZDE

Prezentace ke vstupu a používání informačního systému UIS: ZDE

Průvodce studiem na VŠPP: ZDE

 

další členové skupiny