Informace k zápisům do studia

INFORMACE PRO NOVĚ PŘIJATÉ STUDENTY

Zápisy do 1. ročníku na VŠPP

Druhým krokem po úspěšném přijetí ke studiu na VŠPP je absolvování zápisu ke studiu. Teprve zápisem ke studiu se uchazeč stává studentem vysoké školy, získává statut studenta, obdrží potvrzení o studiu, přístup ke studijním materiálům, apod.

Kdy a kde:

Zápisy ke studiu na VŠPP probíhají individuální formou, tzn. student se může k zápisu dostavit kdykoliv po obdržení pozvánky k zápisu na studijní oddělení v úředních hodinách nebo v čase domluveném se studijními referentkami.

V případě prezenčního studia doporučujeme zápis absolvovat nejpozději do 17.9.2021, abyste mohli zahájit řádnou výuku, která začíná 20.9.2021.

V případě kombinovaného studia doporučujeme zápis absolvovat nejpozději do první víkendové výuky, abyste mohli zahájit řádnou výuku v souladu s harmonogramem akademického roku: ZDE

Kontakty na studijní oddělení a úřední hodiny: ZDE

K úspěšnému zápisu je zapotřebí splnit tyto náležitosti:

  • odevzdání platebního kalendáře ve 2 originálech,
  • odevzdání smlouvy o studiu ve 2 originálech,
  • úhrada školného a studentské karty,
  • nahraná fotografie v UISu (důležité pro studentskou kartu),
  • vyplněné GDPR,
  • zkontrolovaná přihláška a podepsaná – nutno mít občanský průkaz,
  • podepsaná prezenční listina.

 

Další informace pro nově zapsané studenty:

Prezentace k zahájení výuky: ZDE

Prezentace ke vstupu a používání informačního systému UIS: ZDE

Průvodce studiem na VŠPP: ZDE

další členové skupiny