Erasmus +

ID kód: CZ PRAHA 39
PIC: 926137668
ECHE: 271672-EPP-1-2017-1-CZ-EPPKA3-ECHE

TRANSITORY ACCREDITATION 397154-EPP-1-2016-1-CZ-EPPKA3-ECHE

http://www.dzs.cz/cz/erasmus-plus/

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm

Vysoká škola podnikání a práva, a. s. navázala na dlouholeté zkušenosti v oblasti mezinárodních vztahů a internacionalizace Vysoké školy podnikání, a.s a Vysoké školy manažerské informatiky, ekonomiky a práva a. s. Internacionalizace zasahuje do všech hlavních činností, vnějších a vnitřních aktivit Z důvodu konkurenceschopnosti vysoké školy na národní a mezinárodní úrovni jsme se zapojili již v roce 2000 do evropského programu Socrates/Erasmus. V jeho rámci, inovovaném v program LLP/Erasmus a nově v Erasmus+ v zahájených aktivitách pokračujeme a zahájili jsme aktivity nové.

Kvalita akademických a zahraničních aktivit byla poprvé hodnocena v roce 2006 certifikátem Evropské Komise DS Label platným pro období 2006 – 2009 a podruhé pro období 2009 – 2013. Byli jsme jedinou soukromou vysokou školou v České republice, která opakovaně získala toto evropské ocenění.

Mobilita studentů, učitelů a ne pedagogů je realizována zejména prostřednictvím evropského programu Erasmus+. Tyto možnosti jsou zajištěny udělením Erasmus Charter for Higher Education platným do roku 2020. Mobility lze realizovat formou studií, stáží a výuky.

Počet zahraničních partnerů je poměrně stabilní, spolupráce probíhá na bilaterální úrovni. Ambicí zůstává navýšení počtu bilaterálních dohod s vysokými školami a univerzitami a spolupráce se zahraničními firmami, ve kterých lze realizovat zahraniční stáže studentů a učitelů.

Cílem instituce zůstává zpřístupnění studia zahraničním studentům nabídkou studijních programů nebo alespoň jejich částí v cizích jazycích. Výuka v cizím jazyce je nabízena zahraničním a českým studentům tak, aby byla posílena jejich schopnost obstát v mezinárodní konkurenci na trhu práce. Klíčovou zůstává nabídka přijíždějícím zahraničním studentům programu Erasmus+.

další členové skupiny