Katedry

Vedoucí Katedry marketingu a hodnototvorných procesů

Ing. Vladimír Vavrečka, CSc.
vladimir.vavrecka@vspp.cz

Vedoucí Katedry podnikání a managementu

doc. Dr. Ing. Ivo Formánek
ivo.formanek@vspp.cz

Vedoucí Katedry ekonomie a společenských věd

PaedDr. Jiří Mezuláník, CSc.
jiri.mezulanik@vspp.cz

Vedoucí Katedry aplikované informatiky

RNDr. Michal Bejček, Ph.D.
michal.bejcek@vspp.cz

Vedoucí Katedry práva

JUDr. David Šmíd, Ph.D.
david.smid@vspp.cz

Vedoucí Katedry jazyků

Mgr. Ing. Petra Ležáková
petra.lezakova@vspp.cz