Katedry

Vedoucí Katedry marketingu

Ing. Vladimír Vavrečka, CSc.
vladimir.vavrecka@vspp.cz

Vedoucí Katedry podnikání a managementu

doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D.
iveta.voznakova@vspp.cz

Vedoucí Katedry práva

JUDr. David Šmíd, Ph.D.
david.smid@vspp.cz

Vedoucí Katedry bezpečnostních a kriminologických studií

doc. JUDr. David Zámek, Ph.D., LL.M.
david.zamek@vspp.cz

Vedoucí Katedry cizích jazyků

Mgr. Ing. Petra Ležáková
petra.lezakova@vspp.cz