Katedra bezpečnostních a kriminologických studií

Jméno Mail Telefon
doc. JUDr. David Zámek, Ph.D., LL.M. david.zamek@vspp.cz 270 001 132
JUDr. PhDr. Jana Firstová Ph.D., LL.M. jana.firstova@vspp.cz 270 001 132