Katedra práva

Jméno Mail Telefon
prof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc. milan.bakes@vspp.cz 270 001 132
prof. JUDr. Helena Válková, CSc. helena.valkova@vspp.cz 270 001 132
doc. JUDr. Ludmila Lochmanová, CSc. ludmila.lochmanova@vspp.cz 270 001 132
doc. JUDr. Jarmila Pavlátová, CSc. jarmila.pavlatova@vspp.cz  270 001 132
doc. JUDr. Milan Kindl, CSc. milan.kindl@vspp.cz 270 001 132
JUDr. Radim Pastrňák, Ph.D. radim.pastrnak@vspp.cz 270 001 132
JUDr. David Šmíd Ph.D. david.smid@vspp.cz 270 001 132
Mgr. Matej Pekarik Ph.D. matej.pekarik@vspp.cz 595 228 129
doc. JUDr. Daniel Patěk    Ph.D.  daniel.patek@vspp.cz 270 001 132
JUDr. PhDr. Jana Firstová Ph.D., LL.M.  jana.firstova@vspp.cz 270 001 132
doc. JUDr. David Zámek Ph.D., LL.M.  david.zamek@vspp.cz 270 001 132