Kvestorát

Ing. Jaroslav Beneš

Kvestor
M: +420 603 147 712, T: +420 595 228 101, E: jaroslav.benes@vspp.cz

Milana Cvachová 
Provozní manažerka
M: +420 777 481 260, T: +420 270 001 118, E: milana.cvachova@vspp.cz

Ing. Karla Jüngerová
Hlavní účetní
T: +420 595 228 171, Ekarla.jungerova@vspp.cz

Věra Pintešová
Mzdová účetní
T: +420 595 228 172, E: vera.pintesova@vspp.cz

Ing. Lucie Švajná
Účetní
T: +420 595 228 173, Elucie.svajna@vspp.cz