Rektorát

Rektorka

prof. JUDr. Helena Válková, CSc.
helena.valkova@vspp.cz

Kvestor

Ing. Jaroslav Beneš
jaroslav.benes@vspp.cz

Prorektor pro rozvoj školy

doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.
vladimir.krajcik@vspp.cz

Prorektorka pro studium

Ing. Martina Nikolskaja
martina.nikolskaja@vspp.cz

Prorektorka pro vědu, výzkum a zahraničí

Ing. Monika Bokšová, M.A.I.S.
monika.boksova@vspp.cz

Prorektor pro oblast informatiky

doc. Ing. Josef Kokeš, CSc.
josef.kokes@vspp.cz