KORONAVIRUS

Informace o koronaviru COVID-19

VÁŽENÉ STUDENTKY, VÁŽENÍ STUDENTI

K dnešnímu dni není stanovena studentům, kteří se účastní prezenční výuky, povinnost prokazovat vysoké škole bezinfekčnost. S účinností k 25. říjnu 2021 (ochrana dýchacích cest) a k 1. listopadu 2021 se provoz vysokých škol řídí na základě Mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 20. října 2021: ZDE

 1. Nošení ochrany nosu a úst

Všichni, kdo se nacházejí ve vnitřních prostorách VŠPP jsou povinni mít správně nasazenou ochranu dýchacích cest, tzn. respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95).

Výjimku z této povinnosti mají:

 • studenti při vzdělávání, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni a pokud je na tomto vzdělávání současně přítomno nejvýše 50 dětí, žáků nebo studentů.
 • akademičtí pracovníci při poskytování vzdělávání,
 • zkoušený a zkoušející při zkoušce, pokud všechny osoby udržují vzdálenost alespoň 1,5 metry
 • zaměstnanci na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby než spolupracovníka;
 1. Prokázání bezinfekčnosti

Prokázat bezinfekčnost je potřeba v těchto případech:

 • při účasti na akademických obřadech a dalších akcích, vzdálenost účastníků od auditoria musí být nejméně 2 m,
 • osobní účast účastníků na kurzech celoživotního vzdělávání nebo osobní účast účastníků kongresů.

Bezinfekčnost osoba účastnící se výše uvedených aktivit prokazuje:

 • Předložením certifikátu po ukončené vakcinaci (pro platnost certifikátu je nutné, aby od poslední dávky uplynulo 14 dnů).
 • Předložením certifikátu o prodělaném onemocnění COVID-19, který není starší více než 180 dnů od prvního pozitivního PCR testu.
 • Předložením certifikátu o negativním výsledku testu, tzn.:
 1. Certifikát o negativním výsledku antigenního testu,
 2. Certifikát o negativním výsledku PCR testu.

Délku platnosti certifikátu o negativním výsledku antigenního testu a certifikátu o negativním výsledku PCR testu stanoví příslušné mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví.

Současně tato osoba nesmí vykazovat příznaky onemocnění COVID-19.

Studenti jsou povinni v této době sledovat univerzitní studijní systém UIS, univerzitní e-mail a webové stránky VŠPP, kam budou dostávat aktuální informace týkající se výuky v jednotlivých předmětech a informace o aktuální situaci.

V případě dalších dotazů prosím kontaktuje Studijní oddělení VŠPP v místě studia – v Praze (M: +420 734 643 304, E: simona.vainerova@vspp.cz; M: +420 734 336 897, E: lucie.davidkova@vspp.czv Ostravě (M: +420 737 207 962, E: denisa.hajkova@vspp.cz; M: +420 737 207 962, E: kristina.svobodova@vspp.cz /kontakt platí také pro studenty z Brna/). Pokud budete mít přesto nejasnosti, a protože chceme předejít šíření mylných informací a spekulací, můžete se obrátit také přímo na prorektorku pro studium: (vendula.fialova@vspp.cz).

Úřední hodiny studijního oddělení v Praze a Ostravě zůstávají dle časového harmonogramu uveřejněného na stránkách školy: https://www.vspp.cz/kontakty/studijni-oddeleni// .

Přejeme vám pevné zdraví a optimismus.

Rektorát VŠPP

 

další členové skupiny