doc. Dr. Ing. Ivo Formánek

Je absolventem oboru automatizace výrobních technologií na Fakultě strojní a elektrotechnické VŠB–TU Ostrava. Ve stejném oboru získal v roce 1994 doktorát (Dr.) a v roce 1999 se i habilitoval (doc.).

Po dokončení vysoké školy v roce 1981 nastoupil do Nové huti Ostrava (dnes ArcelorMittal Ostrava a.s.), kde postupně pracoval jako konstruktér, projektant a specialista průmyslové automatizace. Od roku 2001 působil ve firmě ABB jako projektový manažer, později jako manažer inženýrského centra ABB Česká republika. V roce 2011 se stal manažerem inženýrského centra firmy Rockwell Automation Česká republika. Hlavním úkolem obou výše zmíněných inženýrských center byla podpora globálních projektů nadnárodních firem zaměřených na průmyslovou automatizaci v metalurgii, strojírenství, chemii, těžbě surovin a ve výrobě potravin a léčiv. S Vysokou školou podnikání a práva, a.s. (dříve Vysoká škola podnikání, a.s.) spolupracuje od roku 2009. Dnes zde působí jako akademický pracovník a vedoucí Katedry podnikání a managementu.

Jeho hlavním odborným zájmem v současnosti je průmyslové inženýrství a řízení a optimalizace firemních procesů. K  zálibám pak patří sport, historie a hudba. Hovoří velmi dobře anglicky a částečně i rusky.


Pozice/funkce Vedoucí Katedry podnikání a managementu