doc. Dr. Ing. Ivo Formánek

Je absolventem oboru automatizace výrobních technologií na Fakultě strojní a elektrotechnické VŠB–TU Ostrava (Ing.). Ve stejném oboru pak získal doktorát (Dr.) a habilitoval se (doc.). V roce 2012 byl certifikován Ministerstvem průmyslu a obchodu jako Manažer kvality (profesní kvalifikace 62-001-T).

Po dokončení vysoké školy nastoupil do Nové huti Ostrava (dnes ArcelorMittal Ostrava a.s.), kde postupně pracoval jako konstruktér, projektant a projektový manažer. Od roku 2001 působil ve firmě ABB Česká republika jako projektový manažer, později jako manažer Operačního centra Česká republika. V roce 2011 se stal manažerem Centrálního inženýringu regionu Evropa, Střední východ a Afrika firmy Rockwell Automation Česká republika. Hlavním úkolem obou výše zmíněných inženýrských center byla podpora globálních projektů nadnárodních firem zaměřených na průmyslovou automatizaci v metalurgii, strojírenství, chemii, těžbě surovin a ve výrobě potravin a léčiv. S Vysokou školou podnikání a práva, a.s. (dříve Vysoká škola podnikání, a.s.) spolupracuje od roku 2009. Dnes zde působí jako akademický pracovník a vedoucí Katedry podnikání a managementu. Zároveň působí i jako garant a manažer firemního vzdělávání.

Jeho hlavním odborným zájmem v současnosti je průmyslové inženýrství a řízení a optimalizace firemních procesů a projektů. V těchto oblastech spolupracuje s celou řadou firem z průmyslové praxe.


Pozice/funkce Docent