doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc.

Svou profesní kariéru začínal po absolvování Vysoké školy báňské, kde vystudoval obor Systémové inženýrství a absolvoval v roce 1974.

Během své praxe v přední ocelářské firmě, Třineckých železárnách, působil na různých hospodářských pozicích až po generálního ředitele do roku 2011, nyní je členem dozorčí rady této akciové společnosti. V roce 1982 obhájil kandidátskou práci na téma Řízení jakosti v Třineckých železárnách, deset let byl externím vyučujícím na VŠB Ostrava. Habilitoval na své alma mater v roce 2003 s prací „Nástroje strategického řízení v Třineckých železárnách“, o rok později byl jmenován docentem pro obor Řízení průmyslových systémů.

Absolvoval řadu významných zahraničních stáží a certifikovaných školení, patří k držitelům prestižních ocenění: AMA American Management Association a MCE Management Centre Europe s právem užívat titul CSM – Certified Strategic Manager.
Je členem Rady vlády ČR pro výzkum, vývoj a inovace, aktivně pracuje v orgánech odvětví Hutnictví železa, vede Česko-polskou smíšenou obchodní komoru v Ostravě, velmi se angažuje v regionálních strukturách hospodářsko – sociálních. Vykonává také funkci viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy. Působí rovněž ve vědeckých radách VŠB-TU Ostrava a Ostravské univerzity.

Plynně komunikuje v anglickém a polském jazyce.

Rád sportuje – lyžování, golf, věnuje se myslivosti, ctí zásadu, že ne slovy, ale skutky se měří výkonnost a schopnost spolupracovníků.


Pozice/funkce Docent